คลิปวีดีโอการแสดงของภาคอีสาน

วัฒนธรรมด้านการแสดงประจำภาคอีสาน


การแสดงเซิ้งโปงลาง
การแสดง เซิ้งลำเพลินฟ้อนหมากกั๊บแก้บ-ลำเพลิน
ฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์

เซิ้งภูไท 3 เผ่า

ฟ้อนสาวไหม


ฟ้อนเต้ยเกี้ยว

ดังนั้นแล้ว การแสดงประจำภาคอีสานมีอีกมากมายหลายแบบอย่างที่เกี่ยวกับการฟ้อน การเซิ้ง ลำเพลิน กลอนกลอน เป็นต้น จากที่เอามาให้เป็นข้อมูลนั้น คือการเซิ้ง และฟ้อน ตามประเพณีด้านต่างๆ

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://www.youtube.com/watch?v=3qjHFG2d1oM
http://www.youtube.com/watch?v=1XvIxGIZlhs
http://www.youtube.com/watch?v=7QIQ58aHhcQ
http://www.youtube.com/watch?v=OvYAYmlQXSc
http://www.youtube.com/watch?v=DVo0kxLSBxY

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น