อาหารอีสาน

เมนูอีสาน กุ้งเต้น
กุ้งเต้น คืออาหารอีสาน ที่กุ้งยังไม่ตายแล้วเอามาทำอาห ารเลย
เมนูส้มตำเผ็ดจัดจ้าน

เมนูขนมจีนน้ำยาป่า แบบอีสานลาบหมูแหล่งที่มาของข้อมูล

http://www.youtube.com/watch?v=TARsbMRcyA4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=g4CdOGk0rOA
http://www.youtube.com/watch?v=oslnzG_QZn0&feature=related

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น